Marktonderzoek.... hoe doe ik dat?

Marktonderzoek
Een goed bedrijfsidee hebben is fantastisch. Maar hoe start je een goed bedrijf met jouw idee? Wat weet je van de markt die jij met je product of dienst wilt bedienen? Die informatie kun je krijgen door een marktonderzoek te doen. Met een marktonderzoek breng je als het ware jouw markt in kaart. Wat ga je zoal onderzoeken? 
 • Wie zijn mijn klanten?
 • Wat willen mijn klanten?
 • Waar kopen mijn klanten hun product of dienst?
 • Wanneer kopen mijn klanten dat product of die dienst?
 • Waarom kopen mijn klanten dat product of die dienst?
 • Waarom kopen mijn klanten mijn product of dienst niet?
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in mijn branche?
 • Wat bieden mijn concurrenten?
 • Waarin onderscheid ik me van mijn concurrenten?

Grofweg kunnen we marktonderzoek verdelen in twee categorieën: informatie verzamelen die niets of weinig kost (desk research), of informatie verzamelen die meestal kosten met zich meebrengt (field research).

‘Desk research’ is vaak een goede methode als je wilt toetreden tot een nieuwe markt. Met deze manier van onderzoek krijg je vaak beter inzicht in factoren als grootte en groeipercentage van de markt. Bij een bestaand bedrijf kan ‘desk research’ ook goede gegevens verschaffen bij complexe situaties als overnames, of fusies. Perspublicaties, jaarverslagen, berichten in social media leveren de geïnteresseerde onderneming inzicht in de positie van de toekomstige partner.

‘Field research’ pas je toe als ‘desk research’ niet voldoende informatie heeft opgeleverd. Dan ga je extra gegevens verzamelen om bijvoorbeeld een bepaald probleem te tackelen.

Belangrijk
Bij marktonderzoek verzamel je systematisch en objectief gegevens. Je analyseert deze gegevens om eventuele problemen op te sporen, te herkennen/of op te lossen. Hierdoor ben je beter in staat om jouw product of dienst goed in de markt te zetten. Objectief betekent dat, dat het niet helpt als je gewoon zegt dat jouw product of dienst beter is dan dat van de ander. Je moet echt kunnen aangeven op welke punten het beter is en op welke punten het gelijk of zelfs niet zo goed is als het product van de ander.Realiseer je dit goed voordat je aan de slag gaat met je ondernemingsplan.


Informatie die niets of weinig kost, onderzoek aan je bureau (desk research)


Deze manier van informatie verzamelen noemen we vaak :tweedehands informatie.

Is je ‘desk research’ afgerond en heb je voldoende informatie verzameld die toepasbaar is bij jouw bedrijf? Controleer hierboven nog even of je niets over het hoofd hebt gezien. Beschrijf je onderzoek en de uitkomst van je onderzoek.Houd ook rekening met deze gegevens in het financiële gedeelte van je ondernemingsplan.
 

Voor- en nadelen van ‘desk research’

 

De voordelen van desk research zijn :goedkoop en brengt gegevens in kaart die je alleen maar op deze manier kunt achterhalen.

De nadelen zijn: de betrouwbaarheid is niet altijd te controleren, gegevens zijn vaak van een oudere datum, dus niet recent. Bovendien zijn de gegevens niet specifiek voor jouw bedrijf verzameld (branchegegevens, etc.).

 

 Informatie die iets kost, veldonderzoek (field research)

 

 Deze manier van informatie verzamelen noemen we vaak: eerstehands informatie. We beperken ons hier tot 3 onderzoeksmethodes:

 • Je kunt kijken naar het gedrag van de onderzoeksgroep als je wilt weten hoe klanten reageren op je product of dienst. De onderzoeksmethode is dan observatie.
 • Je kunt persoonlijk, per e-mail, per brief of telefonisch vragen stellen aan de marktonderzoeksgroep. Deze onderzoeksmethode noemen we enquête.
 • Je kunt de reactie van een marktonderzoeksgroep meten. Dit kan alleen als je product al af is, of je dienst al beschikbaar is. Je wilt bijvoorbeeld onderzoeken tegen welke prijs jouw klant het product of de dienst wil afnemen. Stel je bent eigenaar van een aantal tassenwinkels. Een ontwerpster biedt jou een hippe tassenlijn aan, maar je weet niet of en hoeveel de klant bereid is hiervoor te betalen. Je kunt de tassen dan in al je filialen tegen een andere prijs aanbieden. Daar waar de omzet het hoogst is, is de prijs het gunstigst. Let op:de vestigingsplaatsen van je zaken en de uitstraling van je zaken moeten dan wel ongeveer gelijk zijn.

Is het veldonderzoek voltooid dan ga je de gegevens verwerken en analyseren. Daarna kun je conclusies trekken. Deze conclusies vermeld je in je plan en kun je gebruiken in het financiële gedeelte van je ondernemingsplan.

 

Zelf doen of uitbesteden?

 

Je kunt marktonderzoek uitbesteden aan studenten of aan een marktonderzoekbureau. Realiseer je dat een bureau meer kost. Daar staat wel tegenover dat een bureau meestal meer ervaring heeft en meer kennis heeft van branches en de markt.