Investeringen en kosten in je bedrijfsplan

Je wilt een eigen bedrijf beginnen en moet een bedrijfsplan maken. Je leest over investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en je begrijpt er niets van. Daarom, voordat je start met je ondernemersplan, lees deze korte uitleg.

Wat is een investering?
Een investering is een aankoop waar de onderneming meerdere jaren mee gaat werken en waarvan de aanschafprijs boven de € 450 ligt. Ga je een eigen bedrijf beginnen, dan tel je de zaken die onder één rubriek vallen bij elkaar op. Kantoorinrichting is dan bijvoorbeeld het bureau, de bureaustoel, de kasten en de stoffering van je kantoorruimte. Moet je een bedrijfsplan maken, dan neem je deze totaalpost op in de investeringsbegroting van je ondernemersplan.

Wat zijn kosten?
Het grote verschil tussen investering en kosten is, dat bij een investering de aankoopkosten over meerdere jaren verdeeld kunnen worden. Ieder jaar boek je een deel (bijvoorbeeld 20%) als ‘kosten’. Dit heet afschrijven. Het geld voor een investering moet je natuurlijk wel bij de aankoop al beschikbaar hebben. Koop je bij de start iets voor je bedrijf dat minder dan € 450 kost en behoort het niet tot een groep bij elkaar behorende artikelen (denk aan inrichting kantoorruimte, inrichting werkplaats, machines en gereedschap), zet deze post dan in het ondernemersplan bij de aanloopkosten.

Wat is een investeringsbegroting?
Ga je een eigen bedrijf beginnen dan zul je meestal een bedrijfsplan maken. In dit plan hoort een investeringsbegroting. Een investeringsbegroting is als het ware de startpositie van je bedrijf. In de investeringsbegroting in je ondernemersplan zet je op een rij waar je minimaal in moet investeren en waarin je al hebt geïnvesteerd om de onderneming te kunnen starten. Sommige investeringen zijn noodzakelijk om te kunnen starten, met andere kun je misschien beter nog even wachten.

Je gaat een bedrijfsplan maken en kun je nu alle investeringen en kosten door elkaar in de investeringsbegroting zetten? Nee, de investeringsbegroting in een ondernemersplan is onderverdeeld in de volgende rubrieken:
  •  vaste activa
  •  vlottende activa
  •  liquide middelen
  •  aanloopkosten
Vaste Activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan 1 jaar meegaan. Hierbij kun je denken aan (bedrijfs)auto’s, machines, gereedschap, kantoorinventaris, of praktijkinventaris, computers, printers, telefooninstallatie, maar ook betaalde goodwill bij overname. Wil je meer weten over de keuze van een bestelauto of een personenauto van de zaak? Bekijk dan op deze site onder laatste nieuws het artikel over zuinige auto’s.
 
Vlottende activa zijn bedrijfsmiddelen die meestal korter dan een jaar meegaan, of in je bedrijf aanwezig zijn. Hiertoe behoren voorraden (buizen, schroeven, stoffen, kantoormiddelen, praktijkmiddelen, of ander gereed product). De posten debiteuren (mensen die een factuur van jou ontvangen hebben en nog niet betaald hebben) en btw die je terug kunt vorderen bij de Belastingdienst behoren ook hiertoe. Zie de uitleg over btw hierna. Je kunt hiermee rekening houden in je ondernemersplan.

Vooraftrek btw
Stel je hebt in de 3 maanden vóór de start van je bedrijf al aanschaffingen gedaan voor je bedrijf en die met privé geld betaald. Over deze aanschaffingen is btw berekend. Zorg dat je van alle aanschaffingen btw-bonnen ontvangt. Je kunt namelijk de btw terugvragen vanaf 3 maanden vóór de start van je bedrijf. Dat is toch mooi meegenomen! Ga je een bedrijfsplan maken, houd dan hiermee rekening!

Liquide middelen zijn de bedragen die je in kas hebt, of op je bedrijfsbankrekening hebt staan als je start.

Aanloopkosten zijn de kosten die je moet maken voor de start, of de eerste paar maanden. Wil je een eigen bedrijf beginnen dan heb je bijvoorbeeld kosten voor de notaris, voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, voor advies dat je inwint, voor visitekaartjes, briefpapier, folders en eventueel de eerste 2 of 3 maanden ondernemersbeloning. Heb je financiering nodig? Neem dan geen ondernemersbeloning op in je aanloopkosten. Een aantal banken financiert dit niet.