Inkomstenbelasting en belasting middelen

Wanneer pas je dat toe?
Je resultaat kan de laatste paar jaar door de crisis fiks gedaald zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je resultaat over 2013 hoog was en de jaren ervoor veel lager. Omdat je inkomen in box 1 nogal verschilt, betaal je in veel gevallen meer belasting, dan wanneer het inkomen gelijkmatig gespreid is over een aantal jaren. Weet je dat je die inkomens mag middelen en dan in aanmerking komt voor teruggave van inkomstenbelasting? Lees hoe je dat voor elkaar krijgt.

Oorzaak van wisselend inkomen
Je inkomen kan van jaar tot jaar verschillen door bijvoorbeeld lagere omzetten, hogere kosten, extra afschrijvingen, of bijvoorbeeld oninbare vorderingen. Maar het inkomen kan ook lager zijn omdat je een huis hebt gekocht en hypotheekrente mag aftrekken. Je kunt het afgelopen jaar gescheiden zijn en moet nu alimentatie betalen. Wat is middeling eigenlijk?
Bij middeling verdeel je het totaal van de wisselende inkomens van drie aaneengesloten kalenderjaren. Daarna bereken je opnieuw de inkomstenbelasting. Blijkt dan dat volgens deze berekening je belasting lager zou moeten zijn, dan kom je in aanmerking voor belastingteruggave. 
 
Hoe regel je een middeling?
Bespreek dit met je administratiekantoor of accountant. Hij bepaalt (samen met jou) welke jaren voor een middelingsverzoek in aanmerking komen.  Dat mag elk jaar zijn, maar je kunt een jaar maar één keer in de middeling betrekken. Hij kan dan een middelingsverzoek met een berekening naar de Belastingdienst sturen. Dat moet hij doen binnen 36 maanden nadat je de laatste definitieve aanslag van die drie jaren hebt ontvangen. Er mag tegen geen van deze definitieve aanslagen nog bezwaar of beroep open staan. In vakjargon heet dit: de aanslagen zijn onherroepelijk geworden. 
 
Een voorbeeld
Inkomen en belasting over de jaren 2011, 2012 en 2013 zonder toepassing middeling
 
jaar inkomen box 1 belasting
2011 €  15.000 €  4.950
2012 €  15.000 €  4.965
2013 €  80.000 € 35.016
totaal € 110.000 € 44.931

Inkomen met toepassing van middeling
 
jaar inkomen box 1 belasting
2011 €  36.666 € 13.715
2012 €  36.667 € 13.705
2013 €  36.667 € 14.417
totaal € 110.000 € 41.837
   
verschil € 3.094
drempel €   545
teruggave € 2.549
  
Dat loont de moeite, of niet?