Hoera ik groei! En nu... tijdelijk personeel?

Je bent blij dat de zaken goed gaan en wilt personeel gaan aannemen. Verwacht je dat de bedrijfsdrukte blijft, of is deze drukte seizoensgebonden? Ben je enkel op zoek naar ondersteuning tijdens de drukke maanden, dan zijn er een aantal mogelijkheden:
 • je huurt een uitzendkracht in van een uitzendbureau;
 • je neemt een werknemer aan via payrolling;
 • je maakt gebruik van een proefplaatsing.
Uitzendbureau
Huur je een uitzendkracht in, dan blijft deze uitzendkracht gewoon in dienst bij het uitzendbureau. Het uitzendbureau verzorgt de personeels- en salarisadministratie, betaalt de werknemer loon en houdt hierover loonbelasting en premies in. Het uitzendbureau stuurt jou een factuur met Btw voor de prijs die jullie per uur zijn overeengekomen.

Ga alleen met een bonafide uitzendbureau in zee. Vanaf 1 juli 2012 moeten uitzendbureaus ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Doe je zaken met een bureau dat niet ingeschreven staat, dan loop je het risico een forse boete te krijgen (€ 12.000 bij een eerste overtreding). Controleer daarom op de site van de Stichting Normering Arbeid of jouw uitzendbureau daarop voorkomt. Let op: het uitzendbureau moet loonbelasting afdragen en de Btw die het jou op de factuur in rekening brengt. Doet het uitzendbureau dit niet, dan kan de belastingdienst jou aanprakelijk stellen voor de betaling van de loonbelasting en de Btw. Je kunt dit risico beperken door de loonbelasting van je werknemer en de Btw rechtstreeks op een rekening van de belastingdienst te storten, een zogenaamde g-rekening (geblokkeerde rekening). Lees meer over de g-rekening op de site van de belastingdienst.

Payrolling
Payrolling past men veel toe bij bedrijven met een hoog personeelsverloop en bij bedrijven die veel met parttimers werken. Bij payrolling krijgt de werknemer een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en het payrollbedrijf stelt deze werknemer bij jou tewerk. Het payrollbedrijf wordt juridisch als werkgever gezien en jij hebt geen verplichtingen tegenover de werknemer. Wordt de werknemer ziek dan hoef jij geen loon door te betalen en je hebt evenmin te maken met re-integratieverplichtingen van de werknemer bij langdurige ziekte. Het payrollbedrijf stuurt jou een factuur voor de medewerker die via hen bij jou werkt. Let op: ook als je via een payrollbedrijf een medewerker inhuurt, kan de belastingdienst je aansprakelijk stellen als dit bedrijf geen loonbelasting of Btw afdraagt. Wat zijn de verschillen met een uitzendbedrijf?
 • Bij payrolling doe jij zelf de werving en selectie voor je nieuwe werknemer. Zo kun je echt iemand kiezen die past binnen je bedrijf.
 • Een payrollbedrijf kan je medewerker vaker een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Dat doen echter niet alle payrollbedrijven.
 • Payrollbedrijven hanteren een speciale payroll-cao. Deze cao maakt het mogelijk om je werknemer grotendeels je eigen arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Zo ontstaat er meer gelijkheid als je zelf ook vast personeel in dienst hebt.
Proefplaatsing
Stel dat iemand die wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, of werkloosheid een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet-, of WW-uitkering ontvangt, graag bij jouw bedrijf zou willen werken. Aan de ene kant wil je die persoon graag aannemen, aan de andere kant ben je huiverig voor consequenties bij ziekte, of problemen. Hiervoor geldt de proefplaatsing. De medewerker kan dan 2 maanden bij je werken met behoud van zijn uitkering, in bepaalde gevallen zelfs 6 maanden. Je betaalt dan geen salaris, loonbelasting, of werknemersverzekeringen. Die betaalt het UWV. Wordt de werknemer tijdens deze proefplaatsing ziek, dan kan de termijn worden verlengd. Geef jij de werknemer toestemming om tijdens deze proefplaatsing met vakantie te gaan, jammer dan. Deze vakantie gaat van de tweemaandstermijn af. Wat zijn de voorwaarden?
 • Je moet als werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor deze werknemer.
 • Je moet verklaren dat het je intentie is om de werknemer na de proefplaatsing nog 6 maanden in dienst te houden. Dus naast de twee gratis maanden, moet je rekening houden met minstens 6 maanden loonkosten voor de werknemer. Dit hoeft niet als de werknemer niet helemaal geschikt blijkt te zijn voor de functie.
 • Na afloop van de 2 maanden proefplaatsing mag je geen proeftijd meer afspreken.
 • Heeft de potentiële werknemer een WW-uitkering, dan moet hij langer dan 3 maanden werkloos zijn.
 • In dat geval moet duidelijk zijn dat hij zonder proefplaatsing moeilijk aan werk komt.
 • Uitzondering: de potentiële werknemer is jonger dan 27 jaar en heeft geen startkwalificatie. Of de potentiële werknemer was voor de start van de WW-uitkering langere tijd ziek of arbeidsongeschikt en kan niet meer werken in zijn oude functie.
 • Proefplaatsing geldt eenmalig. Je mag niet een nieuwe proefplaatsing aanvragen voor een werknemer die eerder een proefplaatsing bij je had, vertrokken is en naderhand terugkomt. Bij het UWV vraag je een formulier voor proefplaatsing aan. Denk je dat een proefplaatsing van 2 maanden tekort is, dan kun je op het formulier uitgebreid aangeven waarom je meer tijd nodig hebt om de werknemer te beoordelen. Het UWV beoordeelt dan of een langere proefplaatsing mogelijk is.
Voordeel
Een jobcoach van het UW kan je werknemer bij een proefplaatsing inwerken en begeleiden. Die extra werkzaamheden heb jij dus niet. Heeft je werknemer extra voorzieningen nodig omdat hij bijvoorbeeld gehandicapt is? Hij kan hiervoor een vergoeding krijgen van het UWV.