Fiscale Oudedags Reserve (FOR)

Wat is de Fiscale Oudedags Reserve (FOR)?
Zoals het woord het zegt: een reservering voor de oude dag. Ondernemers mogen jaarlijks een bedrag van de winst ( 9,8%) reserveren voor de oude dag tot een maximum van € 8.774 (2016) tot ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Dit is een fiscale aftrekpost, waardoor je minder belasting betaalt. Dit bedrag moet je wel verminderen met de pensioenpremie die je eventueel van de winst hebt afgetrokken. Je kunt ieder jaar opnieuw beslissen of je wilt reserveren of niet. Je hoeft dit geld niet daadwerkelijk opzij te zetten voor de oude dag. Het kan een boekhoudkundige reservering zijn, waardoor je in dat jaar minder belasting hoeft te betalen. Deze aftrekpost van de winst, is wel een reservering die zichtbaar moet blijven op de balans van jouw bedrijf. Gaat het een tijdje niet zo goed met je bedrijf en daalt je eigen vermogen naar een bedrag dat lager is dan de FOR op je balans, dan ben je verplicht om de FOR die je eerdere jaren hebt afgetrokken, weer ongedaan te maken tot een bedrag dat lager of gelijk is aan je eigen vermogen. Dit betekent dat je inkomen over dat jaar toeneemt en je hierover belasting betaalt.

Reserveer jij ieder jaar voor je oude dag? Jij, maar ook de belastingdienst, zien dan op de balans van je bedrijf welk bedrag jij van je bedrijfswinst hebt afgetrokken zolang je een bedrijf hebt. Eigenlijk gaat het hier om uitstel van belasting. Op het moment van toevoegen aan de reserve betaal je minder belasting, maar als je stopt met je bedrijf, wil de belastingdienst met je afrekenen, ook als je dit bedrag niet echt opzij hebt gezet. Hierin schuilt dus het gevaar. Je moet dan belasting betalen over het totaalbedrag dat je hebt opgebouwd, terwijl je dit bedrag misschien voor andere dingen hebt gebruikt en het bedrag niet meer in liquide vorm in je bedrijf aanwezig is. Dit bedrag wordt dan in het jaar dat je stopt met je bedrijf bij je inkomen gerekend en het kan zijn dat je dan 52% belasting moet betalen (het hoogste belastingtarief). Dat is zuur en waarschijnlijk niet wat jij je voorgesteld had. Dit kun je echter voorkomen. Lees hierna hoe je dat kunt doen.
 
Gebruik de FOR waarvoor hij bedoeld is
Je kunt voorkomen dat de Belastingdienst over de FOR het maximale belastingtarief berekent als je stopt met je bedrijf. Heb je dit bedrag nog als kapitaal in je bedrijf, dan kun je dit meteen afstorten naar een lijfrente die je tot uitkering laat komen als je met pensioen gaat. Je ontvangt dan gedurende een vast aantal jaren een uitkering en betaalt waarschijnlijk belasting tegen een lager tarief. Je kunt ook het volgende doen. Stel je had in 2015 een nettowinst vóór belasting van € 50.000. Hiervan mag je 9,8% (tarief 2015) toevoegen aan de FOR, € 4.900. Dit bedrag is toegestaan, want het is lager dan € 8.631. Over 2015 betekent dit een vermindering van je winst, waardoor je minder belasting betaalt. Het bedrag van de FOR komt op de balans van je bedrijf te staan als een voorziening.

In 2016 stort je die € 4.900 af naar een bankspaarrekening. Dit ziet de Belastingdienst als een lijfrente. Het geld blijft daar een lange tijd staan en als het tot uitkering komt moet dat in minimaal 5 jaar gebeuren. Omdat je het bedrag van de FOR hebt afgestort, verdwijnt het bedrag in 2016 van de balans en neemt je winst toe. De boekhouder telt het bij je winst waardoor je meer belasting zou moeten betalen. Tegelijkertijd mag je in de belastingaangifte ditzelfde bedrag aftrekken als lijfrente. Omdat hij het meteen aftrekt als lijfrente krijg je voor hetzelfde bedrag belastingvermindering, dus de actie is belastingneutraal.
 
Wat is het voordeel hiervan?
Je hoeft over de opgebouwde FOR niet af te rekenen tegen het hoge belastingtarief als je stopt met je bedrijf. Stel je hebt in de loop der jaren €225.000 gespaard en je besluit dit in 15 jaar te laten uitkeren, dan ontvang je ieder jaar bovenop je AOW-uitkering €15.000. Dit bruto-inkomen inclusief AOW valt onder een veel lager belastingtarief. Bovendien is deze uitkering inderdaad een aanvulling voor je oude dag, dus precies waar de FOR voor bedoeld is.
 
Mag iedere ondernemer toevoegen aan de FOR?

 

  • Voldoe je aan het urencriterium (1225 uur werken voor je bedrijf), dan mag je toevoegen aan de FOR. Stel je hebt een VOF, dan mogen beide vennoten toevoegen aan de FOR als ze aan het urencriterium voldoen.
  • Heb je ook nog een pensioenvoorziening? Dan worden de premies die je hiervoor betaald hebt, afgetrokken van de FOR. Dit betekent dus dat je minder mag toevoegen.
  • De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet hoger worden dan het ondernemingsvermogen. Dit is dus ook een reden om jaarlijks af te storten.
  • Ben je op 1 januari van het jaar 2016 nog geen 65 jaar en 3 maanden, dan mag je over 2015 nog toevoegen aan de FOR. Deze toevoeging is afhankelijk van je pensioenleeftijd. Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen.

Laat je altijd adviseren door je administratiekantoor, accountant, fiscalist, of financieel adviseur.