Kosten voor de start: aanloopkosten

Veel bedrijven lukt het niet om vóór 1 april belastingaangifte te doen. De accountant, of het administratiekantoor vraagt dan uitstel aan. Behoor jij ook tot die groep en ben je verleden jaar, of het jaar ervoor een bedrijf gestart? Lees dan even verder. Misschien kun je geld besparen met de aftrek van aanloopkosten.
 
Eerst......wat zijn aanloopkosten?
Aanloopkosten zijn aftrekbare bedrijfskosten die je maakt om een bedrijf te starten. De belastingwetgeving kent de volgende regeling: in de aangifte over het eerste kalenderjaar waarin je jouw bedrijf écht start, mag je ook de aanloopkosten aftrekken die je maakte in de vijf daarin voorafgaande kalenderjaren. Wat betekent dit voor jou? Stel je bent gestart in 2015, dan mag je de kosten aftrekken die je maakte voor deze bedrijfsstart vanaf 2010.
 
En dan.....welke kosten zijn aftrekbaar?
Denk dan aan adviseurskosten. Dit kan zijn een adviseur die je helpt bij de opstelling van je ondernemingsplan, of bij de opstelling van een marketingplan. Verder komen onderzoekskosten in aanmerking. Stel je hebt in 2010 een marktonderzoek laten doen en toen ontdekt dat het marktgebied waarop jij je wilde richten niet echt rijp was voor jouw product. Je stelde de start van je bedrijf uit. In de daarop volgende jaren paste je jouw product aan en je startte je bedrijf in 2015. Het marktonderzoek uit 2010 komt dan nog voor aftrek in aanmerking. Ook als je in die periode onderzoek hebt laten doen naar een geschikte bedrijfsruimte, komen deze kosten voor aftrek in aanmerking.

Verder vallen hieronder boeken die je voor je bedrijf hebt aangeschaft en trainingen die je hebt gevolgd voor je bedrijf. Stel je wilt zelf de boekhouding van je bedrijf doen en hebt in 2014 een handboek boekhouden aangeschaft en hebt alvast een training gevolgd bij een leverancier voor boekhoudsoftware. Deze kosten zijn ook nog aftrekbaar.

Het kan ook zijn dat je al kantoormeubilair hebt aangeschaft toen je dat onderzoek naar een geschikte bedrijfsruimte liet doen. Toen je besloot niet te starten, hield je die kantoormeubelen privé. Bij de start in 2015 zet je het kantoormeubilair in je bedrijf tegen de waarde van dat moment. De fiscale levensduur is vijf jaar, je hebt ze 31.12.2010 aangeschaft en als bedrijf zou je vier jaar hierop hebben afgeschreven. De eigen inbreng van dit kantoormeubilair in jouw bedrijf is 1/5 van de aanschafwaarde. De waardevermindering van 4/5 van deze aanschaf mag je ook tot de aanloopkosten rekenen.

Heb je in deze aanloopfase naar de daadwerkelijke start van je bedrijf voor diverse afspraken veel gereden met je privéauto? Heb je dat bijgehouden? Dan kun je ook nog €0,19 per km hiervoor aftrekken.

Je ziet, het loont dus best de moeite om eens kritisch te kijken naar de uitgaven die je privé gedaan hebt vóór de start van je eigen bedrijf!