Verstandig geld lenen van familie!

Je wilt een eigen bedrijf beginnen, hebt een ondernemersplan gemaakt en je verwacht met jouw bedrijfsidee voldoende winst te maken. Wel heb je financiering nodig. Je hebt je ondernemersplan bij verschillende banken gepresenteerd, maar geen enkele bank wil financieren. Wat nu? Aankloppen bij je familie?
 Opgelet!
Veel mensen denken dat zij er met hun familie wel uitkomen. In de praktijk blijkt dat geldkwesties tot ruzies kunnen leiden binnen families. Stel je voor dat je even een liquiditeitsprobleem hebt en moeite hebt met de aflossing van je lening? Soms is na de start bedrijf de realiteit iets anders dan in het ondernemersplan.
 
Overeenkomst is een ‘must’!
Vóór de start bedrijf maak je ook een ondernemersplan. Dus.... bij een lening leg je de afspraken over de lening vast in een leningsovereenkomst. Dit voorkomt veel onduidelijkheid en beide partijen weten waaraan ze zich moeten houden.
 
Wat moet in de overeenkomst staan?
 
In ieder geval moet hierin vermeld staan:
  • welke partijen de lening aangaan;
  • het bedrag van de lening;
  • het rentepercentage
  • de datum van rentebetaling;
  • eventuele zekerheden die je kunt verstrekken.
Rentepercentage
De rente op de lening moet ‘zakelijk’ zijn. Het risico dat je familie loopt is bepalend voor de hoogte van de rente. Dit risico kan afhankelijk zijn van de staat van de onderneming (nu eigen bedrijf beginnen, of al langer bezig), eventuele zekerheden die je kunt verstrekken en jouw vermogenspositie. Zijn de risico’s gemiddeld dan kan je familie bijvoorbeeld een rente vragen die een bank ook vraagt. De Belastingdienst doet over het algemeen niet moeilijk als de rente die je met je familie afspreekt niet meer dan 25% verschilt van een zakelijke rente.
 
Belastingtechnisch
De rente op je lening is een bedrijfslast en die breng je in mindering op de winst uit je onderneming. Voor je familie is dit een box 3-lening. De rente is onbelast en de waarde van de lening telt mee bij het belaste vermogen.
 
Registratie overeenkomst
Je kunt de geldleningsovereenkomst laten registreren. Stel je hebt nog 2 broers en je ouders lenen jou geld voor je bedrijf. Wat gebeurt er als je ouders overlijden en ze hebben je broers niet verteld dat ze jou geld geleend hebben? Je broers weten van niets en als je oneerlijk wilt zijn, ben jij van je schuld af en er kraait geen haan naar. Kijk op www.belastingdienst.nl en zoek op: onderhandse akten registreren. Vanaf het voorjaar van 2013 zijn de registratietaken van de Belastingdienst uit bezuinigingsoverwegingen echter beperkt. De Belastingdienst mag in jouw geval enkel nog je lening registreren als je ouders deze lening verstrekken als durfkapitaal (investering in bedrijven met een onvoorspelbare toekomst). Je kunt deze beperking in registratiemogelijkheden ondervangen door in de onderhandse akte een zekerheid door middel van een pandrecht te vestigen. Daardoor is deze overeenkomst ook een pandakte. En de Belastingdienst is wettelijk verplicht om pandakten te registreren. Misschien kun je met een van deze registratiemogelijkheden je ouders overhalen om je geld te lenen voor de start van je bedrijf.