Dwangmiddel in strijd tegen wanbetalers

Eigendomsvoorbehoud blijkt in de praktijk een effectief dwangmiddel te zijn om betaling af te dwingen. Maar wat is eigendomsvoorbehoud eigenlijk? Simpel gezegd betekent het dat jij als leverancier van een product juridisch eigenaar blijft van het product totdat het volledig betaald is. Hiermee heb jij als leverancier het recht het product terug te halen als de klant niet betaalt. Alleen al dreigen hiermee, zet de klant aan tot betaling van de factuur.

Juridische eisen voor gebruik eigendomsvoorbehoud 
 
Wil je gebruik maken van eigendomsvoorbehoud:
  • dan moet dit vermeld staan in de schriftelijke overeenkomst met de klant, of in de algemene voorwaarden. Staat eigendomsvoorbehoud vermeld in je algemene voorwaarden, let er dan op dat deze op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard. Anders kun je hierop geen beroep doen. Bevatten jouw algemene voorwaarden een artikel eigendomsvoorbehoud, laat de voorwaarden dan altijd checken door een jurist. Maak het artikel van eigendomsvoorbehoud dan zo uitgebreid mogelijk. Neem bijvoorbeeld ook erin op dat je als leverancier het recht hebt om het bedrijf/pand van je klant binnen te gaan om je product of producten terug te halen.
  • dan moet je product wel bepaalbaar zijn of te identificeren. Dat kan aan de hand van een serienummer of code.
  • dan kun je hiervan alleen gebruikmaken als jouw product nog niet verwerkt is tot een nieuw product, of nog niet met een ander product is samengevoegd. Jij hebt bijvoorbeeld een bijzondere partij essenhout geleverd aan een meubelmaker. Hij heeft hiervan tafels gemaakt. Die kun je dan niet terugvorderen, want jouw hout is onderdeel geworden van de tafel. In juridische termen zeg je: het product is door natrekking onderdeel geworden van het hoofdbestanddeel.
  • en er ontbreekt één van de voornoemde eisen, dan kun je hierop geen beroep doen. Let er dus op dat je in overeenkomsten op een correcte manier het eigendomsvoorbehoud opneemt.
  • en je bent leverancier van diensten, dan heb je niets aan eigendomsvoorbehoud. Bij roerende zaken geldt alleen eigendomsvoorbehoud.
  • en jouw klant heeft het product al gebruikt zoals dit in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is? Dat mag jouw klant en dit betekent dat je slijtage door gebruik voor lief moet nemen als je het terughaalt en ook eventuele vermenging.
Laat je altijd adviseren! Kijk op www.keizersgracht.nl en www.050legal.nl