DE STEP- analyse, een hulpmiddel voor bedrijfsverbetering

DE STEP-analyse is een hulpmiddel om een betere SWOT-analyse voor je bedrijf te maken. DE STEP staat voor:

Demografisch
Economisch
Sociaal-maatschappelijk
Technologisch
Ecologisch
Politiek/juridisch

Dit bedrijfskundig model is dus een hulpmiddel om betere externe analyses voor je bedrijf te maken en een betere interne sterkte/zwakte-analyse. Door DE STEP-analyse te maken, krijg je een beter begrip van de marktontwikkeling van je bedrijf en van de positie van jouw bedrijf in de markt. Je kunt je strategisch beleid afstemmen op de resultaten/inzichten van jouw DE STEP-analyse. Jouw onderneming zal dan beter in staat zijn om succesvol te opereren in jouw bedrijfsomgeving.
 
Demografische analyse
Je wil een bedrijf starten, of hebt een bedrijf. Je hebt een product of idee dat je afzet binnen een bepaalde doelgroep of meerdere doelgroepen. Wat is dan belangrijk om te weten? Wat is de groei, omvang en samenstelling van die doelgroep. Groeit de doelgroep, of neemt de doelgroep af? Dan heeft dat consequenties voor de afname van jouw product of dienst. Ook kan de bevolkingsopbouw, dus de structuur van de doelgroep, belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Stel je wilt een schoonheidssalon beginnen en onderzoek leert je dat de bevolking in jouw regio heel erg veroudert. Ga dan op zoek naar mogelijkheden waarmee je die oudere klant aan jouw salon kunt binden. Gebruik de mogelijkheden van demografisch onderzoek om optimale verkoopresultaten te verkrijgen. Misschien zijn gegevens over de grootte van de gezinshuishoudens en de verstedelijking van jouw doelgroep ook interessant om te onderzoeken. Kijk op www.cbs.nl en op www.cpb.nl en vraag informatie op bij gemeenten en bij het Ministerie van VROM.
 
Economische analyse
Je wilt graag je product of dienst verkopen. Om je afzetmogelijkheden te onderzoeken, is het verstandig dat je je verdiept in de koopkracht van de doelgroep waarop je je richt. Heeft deze doelgroep wel voldoende geld om je product, of dienst aan te schaffen? Wat zijn de verwachtingen voor jouw product, of dienst bij een toename of afname van het besteedbaar inkomen? Heeft een toename van het consumentenvertrouwen, of het vertrouwen van bedrijven in de economie, effecten op jouw bedrijf? Exporteer je, verdiep je dan in de conjunctuur van het land waarheen je exporteert. Is er in het land van bestemming hoge werkloosheid? Wat betekent dit voor de afname van jouw product, of dienst? Heb je te maken met importbeperkingen in het land van bestemming? Ga je importeren? Bekijk dan de importvoorwaarden en welke kosten en eventuele belemmeringen hieraan verbonden zijn. Kijk op www.panteia.nl.
 
Sociaal-culturele, of sociaal-maatschappelijke analyse
Hiervoor doe je onderzoek naar de levensstijl van je doelgroep. Speelt jouw product of dienst in op bijvoorbeeld gezonde voeding, koosjere voeding, halal voeding, of gezond ouder worden door meer sporten, etc.? Heeft het opleidingsniveau van je doelgroep invloed op jouw product of dienst? Heb je voor de marketing van jouw product of dienst inzicht nodig in het aantal tweeverdieners binnen jouw markt, of bijvoorbeeld inzicht in de vrijetijdsbesteding? Kijk op www.cbs.nl, www.cpb.nl en www.panteia.nl Ook kun je zelf gegevens verzamelen door enquêtes en veldonderzoek.
 
 
Technologische analyse
Voor de technologische analyse onderzoek je wat de belangrijkste gevolgen kunnen zijn van technologische vooruitgang als je jouw product of dienst in de markt zet. Kunnen technologische ontwikkelingen een verandering van leefstijl teweeg brengen onder jouw doelgroepen en heeft dat gevolgen voor jouw diensten of producten? Betekenen internettoepassingen van jouw product of dienst een gevaar voor je bedrijf, of biedt deze juist kansen? Staat jouw doelgroep open voor bijvoorbeeld jouw technisch geavanceerd product, of jouw technisch geavanceerde dienst? Ken je het gebruiksgemak van jouw product? Is de doelgroep bereid voor dit technologisch hoogstandje te betalen? De concurrentie zit nooit stil. Wat doe je als een concurrent een product uitbrengt dat technisch nog beter is uitgevoerd dan het jouwe? Blijf je jouw product verder ontwikkelen?
 
Ecologische analyse
Zowel particulieren als bedrijven zijn de laatste jaren steeds milieubewuster geworden. De milieuvoorschriften van de overheid zijn aangescherpt. Heb jij in je bedrijf bij de productie te maken met productieprocessen die belastend zijn voor het milieu? Hoe ga je hiermee om? Realiseer je dat kopers eerder kiezen voor een bedrijf dat rekening houdt met natuur en milieu. Verwacht je te maken te krijgen met uitputting van natuurlijke hulpbronnen bij de productie van jouw product, of dienst? Heeft het klimaat of het weer invloed op jouw product of dienst, of is jouw product of dienst belastend voor het klimaat? Welke invloed heeft jouw product of dienst op het landschap, of op de leefomgeving?
 
Ook in de dienstensector kun je een ecologische analyse maken van je bedrijfsprocessen. Wat denk je van dubbelzijdig printen, een 'paperless office' en bestanden opslaan i.p.v. printen. Denk aan het 'nieuwe werken' toepassen om autokilometers te besparen. En wat denk je van weer gewone drinkbekers gebruiken i.p.v. kartonnen wegwerpbekertjes. In Groningen is een bedrijf waar geen enkele medewerker langer dan 32 uur mag werken. De eigenaar vindt dat medewerkers ook moeten kunnen ontspannen, want volgens hem werken ze dan beter. En..... hij heeft inderdaad een ontzettend creatief en energiek team dat gezamenlijk een pracht omzet realiseert. Kijk eens op www.rivm.nl, www.stichtingmilieu.nl, nl.wikipedia.org/wiki/Milieuwetgeving_in_Nederland en www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.
 
Politieke en juridische analyse
Wetgeving kan de vrijheid van handelen binnen je bedrijf beperken. De overheid heeft ook middelen om in te grijpen in het economisch verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de heffing van accijnzen op tabak, alcohol of brandstoffen. Doel: het gebruik van deze middelen te verminderen. Onderzoek wat direct of indirect invloed heeft op jouw bedrijfsvoering, je product of dienst. Denk hierbij aan wetgeving, de manier waarop de overheid ingrijpt in de economie, de invloed van de overheid op het bedrijfsleven en niet te vergeten politieke invloeden. Bijvoorbeeld: de maatregel dat vrachtauto's slechts 80 km mogen rijden op de autosnelweg, heeft grote invloed op bedrijven in de logistiek. Denk dan aan hogere personeelskosten, hogere brandstofkosten, vertraging in bezorging. Voordelen van deze maatregel zijn: betere luchtkwaliteit, minder ongelukken. Algemeen Verbindend Verklaren van een CAO voor een bepaalde branche kun je ook zien als overheidsingrijpen. Heb jij een bedrijf in die specifieke branche dan behoor je die CAO te volgen ook al wil je dit niet.