Zelfstandigenaftrek bij verlies

Je bent startend ondernemer, voldoet aan de criteria voor zelfstandigenaftrek en sluit dit jaar af met verlies. Heb je dan nog wel recht op zelfstandigenaftrek, of startersaftrek? Hoe zit het met de zelfstandigenaftrek als je al langer ondernemer bent en dit jaar verlies draait?

Algemeen
Vanaf 2012 is de zelfstandigenaftrek niet meer afhankelijk van de winst die je maakt, maar is deze een vast bedrag van € 7.280. Startende ondernemers krijgen daar bovenop een extra startersaftrek van € 2.123. De regering wil dat alleen echte zelfstandigen in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en heeft daarom bepaald dat verlies dat ontstaat door de aftrek van de zelfstandigenaftrek niet meer verrekend mag worden met ander inkomen. Kon je tot een paar jaar geleden je verlies verrekenen met de loonbelasting van een parttime baan in loondienst, of ander inkomen, dat kan vanaf 2010 niet meer. De regering heeft ook besloten dat de winst met de zelfstandigenaftrek slechts tot nul kan dalen. Is je winst lager dan de zelfstandigenaftrek, dan kun je de zelfstandigenaftrek dus maar voor een deel benutten.

Starters hebben een uitzonderingspositie
De regering wil mensen stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen, zelfs parttime. Daarom heeft zij bepaald dat starters de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek wel mogen verrekenen met andere inkomsten uit arbeid. Je bent starter als je de afgelopen vijf jaar één of meer jaar geen ondernemer was én in de afgelopen periode slechts twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast. Ben je starter dan kun je slechts drie keer de zelfstandigenaftrek inclusief startersaftrek verrekenen met andere inkomsten uit arbeid.

Voorbeeld  
Winst uit onderneming  €   5.000
inkomen uit loondienst € 11.000
Totaal inkomen € 16.000
Zelfstandigenaftrek €   7.280
Startersaftrek €   2.123
MKB-winstvrijstelling 14%   €      616+
Belastbaar inkomen €   7.213

De MKB-winstvrijstelling is 14% van de winst nadat je die verminderd hebt met zelfstandigenaftrek en startersaftrek (€ 5.000 minus €7.280 minus € 2.123). Je neemt 14% van een negatief getal en dat betekent dat je de MKB-winstvrijstelling die je normaal aftrekt, nu moet optellen. Hiermee verhoog je het belastbaar inkomen.

Zelfstandigenaftrek gaat niet verloren
Je bent de startersfase voorbij en zult dit jaar afsluiten met een kleine winst, lager dan de zelfstandigenaftrek. Stel je haalt een kleine winst van €3000, waardoor je €4280 van de zelfstandigenaftrek onbenut laat. Dat restant gaat gelukkig niet verloren. Je kunt dit bedrag negen jaar hierna toevoegen aan het bedrag van de zelfstandigenaftrek waarop je dan recht hebt. Natuurlijk wel totdat de winst weer nul is. Lijd je verlies, dan mag je het hele aftrekbedrag doorschuiven naar de negen volgende jaren.

Voorbeeld jaar 2014   jaar 2015
Winst uit onderneming  € 3.000   €18.000
Zelfstandigenaftrek € 7.280   €  7.280
Restant 2014     €  4.280
Resterende winst €        0   €  6.440
MKB-winstvrijstelling 14%   €        0   €     902
Belastbare winst €        0   €  5.538

Je zult denken dat wordt wel een heel gedoe om dat te onthouden. Maak je niet ongerust, de belastingdienst onthoudt dit voor je. Op je aanslag vermeldt de belastingdienst hoeveel zelfstandigenaftrek je nog tegoed hebt.Stel je verrekent een deel van de zelfstandigenaftrek in een bepaald jaar, dan vermeldt de belastingdienst op je aanslag het restant dat overblijft (als dat er nog is). Ben je het hiermee niet eens dat heb je ook nog bezwaar- en beroepmogelijkheden.