Wat is omzet?

Maak je een ondernemersplan dan is een van de belangrijkste vragen: hoeveel omzet denk je te behalen in je onderneming? Maar wat versta je onder omzet?

Omzet is het bedrag dat je ontvangt voor jouw product. Maar omzet is ook het uurtarief dat je berekent aan de klant voor een dienst die je levert. Omzet is ook de huur die je ontvangt voor bijvoorbeeld auto’s die je verhuurt, of bedrijfsruimte. Ontvang je echter rente over geld dat je op je zakelijke spaarrekening hebt staan, dan spreek je niet van omzet.

Hoe bepaal ik de omzet voor het ondernemersplan van mijn onderneming?
De meeste mensen vinden het niet gemakkelijk om een omzetschatting te maken. Je weet immers niet of mensen je product willen kopen, of je diensten willen afnemen. In je ondernemersplan heb je al de markt voor je onderneming gedefinieerd en de doelgroepen bepaald. Je hebt al uitgezocht hoeveel % van de markt je bij de start bedrijf naar je toe kunt trekken. Aan de hand van die gegevens ga je de omzetgegevens invullen.

Voorbeelden omzetbepaling
 
  • Start bedrijf Zzp-er in de bouwbranche. Je gaat na hoeveel uren je per week bij een klant kunt werken. Je spreekt dan van uren die je kunt factureren. Bereken de maandomzet als volgt. Aantal uren per week * uurtarief * 13. De uitkomst is de omzet per kwartaal. Deel dit bedrag door 3 en deze uitkomst is de omzet per maand. Een maand is namelijk nooit precies 4 weken, maar een kwartaal wel precies 13 weken. Houd ook rekening met vakanties.
  • Start bedrijf lichtontwerp en –verhuur. Je hebt dan te maken met een gecombineerde omzet: uren voor je dienstverlening (installatie en bediening van belichting) en verhuur van verlichtingsmateriaal. Je hebt in je ondernemersplan je markt en je doelgroepen bepaald en aan de hand hiervan ga je de omzet van je uren invullen. Zo bepaal je ook wat je per maand en per jaar denkt te verhuren aan verlichtingsmateriaal binnen jouw onderneming en vult dat in.
  • Start bedrijf massagepraktijk. In een massagepraktijk heb je vaak te maken met verschillende tarieven voor de verschillende behandelingen. Bij de marketingmix in je ondernemersplan heb je aangegeven welke prijzen je gaat hanteren voor de verschillende behandelingen. Aan de hand van de verschillende behandelingen kun je de omzetgroepen bepalen, bijvoorbeeld voetreflexzonetherapie, gehele massage, baby massage. Het is dan gemakkelijker om per onderdeel de klanten per week aan te geven. Houd ook hier rekening met de maandberekening onder het eerste aandachtspunt.
  • Start bedrijf thuiszorgorganisatie. In een thuiszorgorganisatie heb je te maken met geïndiceerde zorg en zorg die particulieren aanvragen zonder dat er een zorgindicatie is. De geïndiceerde zorg valt onder het Btw 0-tarief, terwijl je voor de niet-geïndiceerde zorg 21% moet rekenen. Heb je met beide omzetgroepen te maken, dan moet je ook twee omzetgroepen opnemen in het ondernemersplan. Je kunt zo ook beter de omzet per omzetgroep bepalen.
Goede omzetbepaling levert sturingsinformatie
Na de start bedrijf heb je er nog veel plezier van als je in het ondernemersplan een goede omzetbepaling hebt gemaakt voor je onderneming. Waarom eigenlijk?

In de eerste plaats kun je de omzetrekeningen in het grootboekrekeningschema van je boekhouding inrichten aan de hand van de omzetgroepen in je ondernemersplan. Op de tweede plaats kun je nu maandelijks aan de hand van de verlies- & winstrekening uit je boekhouding bepalen op welke manier je werkelijke omzet afwijkt van de omzet die je dacht te gaan halen. Deze sturingsinformatie kun je omzetten in analyse en actie. Waarom blijft omzet A achter ten opzichte van mijn prognose? Heb ik te weinig aan acquisitie gedaan? Ben ik niet goed vindbaar op internet? Heb ik mijn netwerk veronachtzaamd? Heb je de oorzaak ontdekt, dan kun je actie ondernemen.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk het belang van een goed ondernemersplan. In je ondernemersplan bepaal je de richting van je onderneming. Daarna hoef je alleen nog maar te rijden en te sturen. Heb je hulp nodig bij je ondernemersplan? Bel ons geheel vrijblijvend!