Vergunningen en eigen bedrijf

Je wilt een eigen bedrijf beginnen en gaat een bedrijfsplan schrijven. Met welke vergunningen krijg je dan te maken? Hierna volgt een opsomming van de verschillende vergunningen en inschrijvingen.
 
Branchegerichte vergunningen en verplichtingen
In sommige branches, bijvoorbeeld de horeca, heb je een vergunning nodig om een bedrijf te kunnen starten. Of moet je aan bepaalde verplchtingen voldoen. Op Ondernemersplein.nl vind je de vergunningen en verplichtingen per branche en ook de branchevereniging tot wie je je met vragen kunt wenden.

Inschrijven Kamer van Koophandel en Belastingdienst
Je kunt je bedrijf één week voor de start inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost je eenmalig €50. Daarna hoef je nooit meer te betalen. De Kamer van Koophandel stuurt je gegevens rechtstreeks door naar de Belastingdienst Ondernemingen en meestal krijg je binnen één week een brief van de Belastingdienst waarin je alle bedrijfsgegevens moet invullen. Aan de hand hiervan bepaalt de Belastingdienst de frequentie van de Btw-aangifte (geen, maand, kwartaal of jaar) en krijg je een Btw- nummer, gebruikersnaam en wachtwoord om aangifte te doen.

Omgevingsvergunning
 
Je wilt reclame plaatsten op de gevel van je bedrijfspand, mag dat? En hoe zit het als je jouw bedrijf wilt uitbreiden, of verbouwen? Je kunt nu online een omgevingsvergunning aanvragen bij het Online Omgevingsloket. Op deze site kun je eerst een vergunningcheck doen en weet je meteen of je een vergunning moet aanvragen of niet.
 
Wil je vooraf overleggen met je gemeente of het wel zin heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen? Geef dat dan aan op het online aanvraagformulier. De gemeente kijkt dan met je mee. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat dit nog niet in iedere gemeente mogelijk is. Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken of je wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Bij een moeilijke aanvraag beslist de gemeente binnen 6 maanden.
 
Voldoe je niet aan de regels van het omgevingsrecht? Onder bepaalde omstandigheden is het dan mogelijk om een gedoogbeschikking aan te vragen bij de Provincie.
 
 
Verklaring AbeidsRelatie - VAR
Voer je voor een opdrachtgever werkzaamheden uit, dan is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of je een dienstbetrekking hebt, of je ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. Ga je een bedrijfsplan schrijven, dan is het wel handig voor de belastingberekening als je hierover zekerheid hebt. De Belastingdienst geeft daarom op jouw verzoek een 'Verklaring ArbeidsRelatie' af. Met deze verklaring kun je vooraf zekerheid krijgen over de vraag of je inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat je werkzaamheden verricht voor rekening en risico van je vennootschap. Samengevat kan deze verklaring op basis van 4 situaties worden afgegeven:
  • winst uit onderneming (VAR-WUO)
  • inkomsten uit dienstbetrekking (VAR-loon)
  • resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-ROW)
  • werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap (grootaandeelhouder) (VAR-DGA)
Ga je een bedrijfsplan schrijven en wil je eerst meer informatie over de VAR? Lees dan het artikel Verklaring ArbeidsRelatie -VAR onder Tips op deze site.
 
Vestigingsvergunning
Deze vergunning heb je niet meer nodig als je een eigen bedrijf begint. Veel van deze zaken zijn geregeld in de Omgevingsvergunning.