Urencriterium en eigen bedrijf

Je wilt een eigen bedrijf beginnen en gaat een ondernemersplan maken. Je hebt al eens gehoord van het urencriterium, maar wat is dat eigenlijk? Het urencriterium is een belangrijke eis om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek. Dit houdt in dat je minimaal 1225 uur per jaar voor jouw onderneming moet werken. Voor wie geldt het urencriterium en wat zijn de voorwaarden?

Voor wie geldt het urencriterium?
Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting kijkt de Belastingdienst of je voldoet aan het urencriterium. Dus: werk je als zelfstandige professional, heb je een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof), dan betaal je inkomstenbelasting over je winst. BV's, NV's of stichtingen betalen vennootschapsbelasting. Aan de hand van de uren die jij besteedt aan jouw bedrijf bepaalt de Belastingdienst namelijk of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Fiscale voordelen van het urencriterium
Je hebt weleens gehoord dat er fiscale aftrekmogelijkheden zijn als je aan het urencriterium voldoet. Het urencriterium komt namelijk in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:
  • De oudedagsreserve (FOR). Dit is een soort pensioenvoorziening voor ondernemers.
  • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek)
Je komt wel in aanmerking voor MKB-winstvrijstelling als je niet voldoet aan het urencriterium. Dat betekent: je werkt wel als ondernemer (hebt veel klanten, je investeert, je loopt betalingsrisico's, je maakt omzet en winst), maar voldoet net niet aan het urencriterium. Dan kom je wel in aanmerking voor MKB-winstvrijstelling als je een ondernemersaangifte doet. Dus, ga je een eigen bedrijf beginnen en wil je nog een ondernemersplan maken dan kun je hiermee rekening houden voor de berekening van de belastingen.

Voorwaarden waaraan je moet voldoen:
  • Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan een tweetal voorwaarden voldoen: per kalenderjaar moet je minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor je bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de uren bij elkaar op. De Belastingdienst herrekent de uren niet naar jaarbasis. Dus, wil je een eigen bedrijf beginnen en pas later in het jaar starten, dan moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren (1225) zien te komen.
  • Sommige ondernemers starten naast een baan. Dat kan, maar de Belastingdienst wil dat je meer dan 50% van je totale arbeidstijd besteedt aan je onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen.
  • Ben je arbeidsgehandicapt en ga je een ondernemersplan maken? Houd dan rekening ermee dat voor jou een verlaagd urencriterium geldt, namelijk 800 uur.
Welke werkzaamheden tellen mee?
Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn, of improductief. Jij bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt. De Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden. Houd hiermee rekening als je aan de slag gaat met je ondernemersplan voorbeeld.

Zorg voor een goede urenadministratie
Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheetprogramma. Waaraan moet de urenadministratie voldoen?
  • Toetsbaar: De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail) correspondentie, of facturen.
  • Niet te algemeen: Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
Let op bij ziekte
Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk gewerkt hebt en niet de uren die je had kunnen werken als je gezond was gebleven.

Let op: ga je een eigen bedrijf beginnen en ben je arbeidsgehandicapt, dan geldt het verlaagde urencriterium voor 800 uur.

Starter of zwanger?
In de onderstaande gevallen springt de Belastingdienst soepeler om met het urencriterium:
  • Je bent een starter en gaat een bedrijf beginnen: je hoeft dan niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50% van de totale gewerkte tijd aan je onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start (o.a. ondernemersplan maken) meerekenen.
  • Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan je onderneming besteden.
  • Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.
Bij Tips vind je het artikel Urenregistratie voor jouw onderneming. Onderaan dit artikel kun je een sjabloon downloaden om je urenregistratie te vergemakkelijken.