Overeenkomst onderhandse geldlening (durfkapitaal)

De actie bedrijfsplan maken heb je voltooid. Je bent naar de bank geweest en die staat niet te juichen om je bedrijf te financieren. Wat kun je nu doen? Je kunt je bedrijfsplan voorleggen aan een vriend of familielid en vragen of hij/zij je financieel wil helpen om je bedrijf te starten. Willen zij je geld lenen dan spreek je van een onderhandse lening. Bij een onderhandse lening kunnen de partijen zelf de voorwaarden, de termijnen voor terugbetaling en de rente bepalen.

Vereisten directe belegging in durfkapitaal
 
 • De lening is verstrekt aan een beginnend ondernemer, die geen familielid hoeft te zijn. Een beginnend ondernemer is iemand die in Nederland een onderneming drijft. Een ondernemer die van de belasting inspecteur een beschikking heeft ontvangen dat hij aan de voorwaarden van zelfstandigenaftrek voldoet. De ondernemer moet zelf die beschikking aanvragen.
 • De ondernemer is niet je fiscale partner. 
 • De ondernemer is niet iemand met wie je voor gezamenlijke rekening een onderneming drijft. 
 • De ondernemer schaft met het geleende geld zaken aan die tot het verplichte ondernemingsvermogen horen. 
 • De geldverstrekker financiert de lening niet met geleend geld, dus met eigen vermogen. 
 • Het bedrag van de lening is minimaal € 2269.
 • De rente op de lening mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente.
 • In de overeenkomst moeten de Burgerservicenummers van beide partijen vermeld staan. Bij een niet-natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een BV), vermeld je het btw-nummer.
 • De lening moet tenminste de eerste 8 jaar zijn achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers. Dit betekent dat de leningverstrekker geen voorrang krijgt bij terugbetaling van de schulden bij een faillissement van jouw bedrijf.
 • Uit het opschrift van de overeenkomst staat dat het gaat dat het gaat om een lening in durfkapitaal. 
 • De overeenkomst moet door beide partijen worden ondertekend.
 • De overeenkomst moet binnen vier weken worden geregistreerd bij de afdeling Registratie van het kantoor van de Belastingdienst.

Zien jouw familie of vrienden mogelijkheden in je bedrijfsplan? Willen zij een bedrijf starten mogelijk maken voor je? Download dan hier gratis het Word document overeenkomst onderhandse lening (durfkapitaal).

Tot 2013 verleende de Belastingdienst vrijstellingen en extra heffingskortingen aan geldleners die durfkapitaal verstrekten aan startende ondernemers. Hiermee kon je soms ouders, vrienden, ooms en tantes over de streep trekken om je geld te lenen. Die fiscale voordelen zijn met ingang van 2014 helemaal opgeheven. Heb jij vóór 1.1.2011 durfkapitaal geleend en ben je nu niet in staat om dit terug te betalen. Dat kan een familierelatie, of vriendenrelatie onder druk zetten. De Belastingdienst biedt de geldverstrekker nog mogelijkheden om het verlies af te trekken in Box 3. Wijs je geldverstrekker hierop