Ondernemersplan maken? Bezint voor ge begint!

Je wilt een ondernemersplan schrijven en wilt je goed voorbereiden op je bedrijf. Je loopt namelijk een investeringsrisico, want je steekt geld in de aanschaf van bedrijfsmiddelen en je maakt marketingkosten om nieuwe klanten te vinden. Valt de omzet tegen, dan ben je de startkosten kwijt. Soms zeg je je baan op om met dit eigen bedrijf te beginnen. Dit betekent dat je met jouw omzet, zowel de vaste kosten voor je bedrijf, als ook je privé-uitgaven moet bekostigen.

De uitdaging: een ondernemer loopt risico's
Voordat je start met een ondernemersplan schrijven, maak je een prognose van de omzet en de kosten. In werkelijkheid kunnen de kosten hoger uitvallen dan begroot. Ook kan het zijn dat je de concurrenten niet goed hebt ingeschat en dat het je niet lukt om je goed te profileren op de markt. De start van je bedrijf kan ook anders uitpakken omdat je je richt op een verkeerde doelgroep. En soms kan het gewoon tegenzitten omdat het economisch niet zo goed gaat en de markt nog niet klaar is voor jouw innovatieve idee. Ga je een ondernemersplan maken, houd dan al deze overwegingen in je achterhoofd en ga na wat je in dergelijke gevallen kunt doen.

Privé-uitgaven spelen een belangrijke rol in je ondernemersplan. Deze privé-uitgaven vormen ook een risico, als je privé-inkomsten geheel uit je eigen bedrijf moeten komen. Je vaste privé-uitgaven kunnen bijvoorbeeld te hoog zijn in relatie tot wat je uit je bedrijf kunt opnemen.Ga je een ondernemersplan schrijven, bedenk dan tevoren of je jouw privé-uitgaven kunt aanpassen aan een tegenvallende bedrijfswinst.

Ondernemersplan schrijven = toekomstverkenning!
Je hebt een briljant bedrijfsidee, je wilt het ontwikkelen en de toekomst verkennen door een ondernemersplan te maken. Houd dan ook nog rekening met de hierna volgende punten.
1. Denk na over wat je met jouw product wilt bereiken, welke omzet je wilt halen in het 1e jaar, 2e jaar, 3e jaar, etc.. Welke route leg je af, op welke doelgroep, markt richt je je eerst en welke doelgroepen/markten volgen? Wat zijn de korte termijn vooruitzichten voor jouw bedrijfstak? Wat betekenen die voor jouw verwachte omzet? (brancherapporten banken, vakbladen, Kamer van Koophandel).

2. Bepaal tevoren je mijlpalen. Waar moet ik over 5 jaar staan. Zet die stip aan de horizon. Wat moet ik op een bepaald tijdstip bereikt hebben?

3. Start je alleen? Zorg dan dat je regelmatig overlegt met iemand die je objectief feedback, advies geeft. Dit voorkomt dat je een kokervisie ontwikkelt en scherp blijft op ontwikkelingen in de markt. Gekwalificeerde ondernemerscoaches vind je op http://www.bvbroc.nl/ Wil je personeel aannemen? Ben dan niet bang om ervaren medewerkers aan te nemen. Verzamel mensen om je heen die jou en elkaar inspireren. Aan ja-knikkers heb je niet veel. Je personeel moet in staat zijn om samen met jou je bedrijf te laten groeien.

4. Houd de markt en alle ontwikkelingen er omheen goed in de gaten. Je product kan nu heel vernieuwend zijn en goed te vermarkten zijn. Over een jaar kan dit totaal anders zijn. Ben alert, zodat je flexibel op een veranderde vraag kunt inspelen.

5. Heb je een nieuw product ontwikkeld, blijf dan niet eindeloos verbeteren. Zet het in de markt en vraag je gebruikers om feedback op jouw product. Je kunt dan veel gerichter je product aanpassen en ...... tegelijkertijd maak je ook al omzet.

6. Heb je financiering nodig? Dan móet je een ondernemersplan schrijven. Vraag in deze financieel lastige periode bij de start niet de maximale financiering en overweeg om financieringen uit te stellen tot het 2e of 3e jaar. Meestal gaat een uitbreidingsfinanciering makkelijker als de zaken goed lopen en je cijfers kunt laten zien van voorgaande jaren. Vind je het lastig om een financieringsgesprek met je bank te voeren? Overweeg dan om je bedrijfsadviseur, administrateur of accountant mee te nemen.

7. Ga tevoren na welke zekerheden je financiers kunt bieden (bijvoorbeeld eigen huis, inkomen partner, inbreng van inventaris aangeschaft met eigen middelen).

8. Hoe ga je jouw product promoten en wat zijn de kosten hiervan? Welke kosten ga je maken?

9. Welke verzekeringen moet je verplicht afsluiten? Welke risico's loop je en is het de moeite waard om die te verzekeren?

10. Ben je btw-plichtig?

11. Welke privé activa wil je in jouw bedrijf inbrengen (denk aan pc, laptop, tablet, auto, kantoormeubilair)?

12. Kun je zelf je administratie bijhouden, of kun je dat beter uitbesteden? Zo ja, wat kost je dat?

13. Kun je zelf je jaarrekening opstellen een aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen doen, of kun je dat beter uitbesteden? Wat zijn de kosten hiervan?

14. Kun je jouw privé betaalrekening blijven gebruiken, of kun je beter een zakelijke rekening openen?

15. Denk ook na over een 'worst case' scenario. Stel je verwachtingen komen niet uit. Tot hoever wil je gaan voordat je de stekker eruit trekt? Welke privé risico's wil je lopen?

Een toekomstverkenning opstellen lastig? Welnee! Doe het samen met een ervaren bedrijfsadviseur. Ik help je graag!