Markt en marktonderzoek van je bedrijf


De markt
Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan is marktonderzoek. Het is belangrijk om voor de start van je onderneming  zo veel mogelijk marktgegevens boven water te krijgen. Je kunt nog zo’n mooi product hebben, maar zonder kennis van de markt zul je het niet snel verkopen.

Voor een algemeen beeld van je markt, kun je diverse bronnen raadplegen. Uit vakbladen en de financiële pagina's in de krant kun je trends en ontwikkelingen in jouw sector afleiden.

Voor een specifiek beeld van de markt waarop jouw onderneming zich richt moet je weten op welke doelgroepen je gaat focussen. Zullen die doelgroepen openstaan voor jouw product? Zijn er concurrenten? En zo ja, waarmee onderscheid jij je van die concurrenten, zodat de klant voor jou kiest. In het ondernemingsplan werk je deze onderdelen uit.

De doelgroepen
Het is belangrijk om in je ondernemingsplan je doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te definiëren. Bijvoorbeeld: bedrijven in Nederland met 10 tot 50 werknemers. Of tweeverdieners van 25 tot 35 jaar.

Vind je een ideale product-marktcombinatie, dan kun je al de activiteiten van je onderneming daarop richten. Wat is een ideale product-marktcombinatie? Dat is als je bijna zeker weet dat er behoefte is aan je product, dat je je onderscheidt van andere aanbieders en dat je potentiële klanten weet te bereiken. Deze gegevens kun je alleen maar achterhalen door onderzoek te doen. Je kunt bijvoorbeeld een pilot doen. Laat een aantal mensen een tijd je product proberen en ga na wat de acceptatiegraad is van deze mensen. Zullen ze dit product, of deze dienst ook kopen als ze het voor een bepaalde prijs moeten kopen. Als je al deze gegevens verwerkt in je ondernemingsplan, dan krijgen eventueel benodigde externe financiers zoals banken, een goede indruk van jouw plannen en zijn ze beter in staat om te beoordelen of ze jouw onderneming krediet willen verstrekken.

Bepalen doelgroepen van jouw onderneming
Om je doelgroepen goed te kunnen bepalen is het van groot belang dat je weet:

Heb je al deze gegevens achterhaald dan kun je een reële schatting maken van de markt voor je onderneming. Pas daarna kun je een omzetprognose maken. In je ondernemingsplan hoef je niet de details van alle bovengenoemde punten te vermelden. Een samenvatting van je onderzoek en de conclusies is in principe voldoende.