Dwangmiddel in strijd tegen wanbetalers

Eigendomsvoorbehoud blijkt in de praktijk een effectief dwangmiddel te zijn om betaling af te dwingen. Maar wat is eigendomsvoorbehoud eigenlijk? Simpel gezegd betekent het dat jij als leverancier van een product juridisch eigenaar blijft van het product totdat het volledig betaald is. Hiermee heb jij als leverancier het recht het product terug te halen als de klant niet betaalt. Alleen al dreigen hiermee, zet de klant aan tot betaling van de factuur.

Juridische eisen voor gebruik eigendomsvoorbehoud 
 
Wil je gebruik maken van eigendomsvoorbehoud: Laat je altijd adviseren! Kijk op www.keizersgracht.nl en www.050legal.nl