Wat is omzet?

Maak je een ondernemersplan dan is een van de belangrijkste vragen: hoeveel omzet denk je te behalen in je onderneming? Maar wat versta je onder omzet?

Omzet is het bedrag dat je ontvangt voor jouw product. Maar omzet is ook het uurtarief dat je berekent aan de klant voor een dienst die je levert. Omzet is ook de huur die je ontvangt voor bijvoorbeeld auto’s die je verhuurt, of bedrijfsruimte. Ontvang je echter rente over geld dat je op je zakelijke spaarrekening hebt staan, dan spreek je niet van omzet.

Hoe bepaal ik de omzet voor het ondernemersplan van mijn onderneming?
De meeste mensen vinden het niet gemakkelijk om een omzetschatting te maken. Je weet immers niet of mensen je product willen kopen, of je diensten willen afnemen. In je ondernemersplan heb je al de markt voor je onderneming gedefinieerd en de doelgroepen bepaald. Je hebt al uitgezocht hoeveel % van de markt je bij de start bedrijf naar je toe kunt trekken. Aan de hand van die gegevens ga je de omzetgegevens invullen.

Voorbeelden omzetbepaling
 
Goede omzetbepaling levert sturingsinformatie
Na de start bedrijf heb je er nog veel plezier van als je in het ondernemersplan een goede omzetbepaling hebt gemaakt voor je onderneming. Waarom eigenlijk?

In de eerste plaats kun je de omzetrekeningen in het grootboekrekeningschema van je boekhouding inrichten aan de hand van de omzetgroepen in je ondernemersplan. Op de tweede plaats kun je nu maandelijks aan de hand van de verlies- & winstrekening uit je boekhouding bepalen op welke manier je werkelijke omzet afwijkt van de omzet die je dacht te gaan halen. Deze sturingsinformatie kun je omzetten in analyse en actie. Waarom blijft omzet A achter ten opzichte van mijn prognose? Heb ik te weinig aan acquisitie gedaan? Ben ik niet goed vindbaar op internet? Heb ik mijn netwerk veronachtzaamd? Heb je de oorzaak ontdekt, dan kun je actie ondernemen.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk het belang van een goed ondernemersplan. In je ondernemersplan bepaal je de richting van je onderneming. Daarna hoef je alleen nog maar te rijden en te sturen. Heb je hulp nodig bij je ondernemersplan? Bel ons geheel vrijblijvend!