Van Zzp-er naar kleine MKB-ondernemer

 

Van Zzp-er naar kleine MKB-ondernemer

Je bent blij dat de zaken goed gaan en denkt eraan personeel aan te nemen. Zonder ervaring op personeelsgebied is dat niet gemakkelijk. Belangrijk is dat je weet of de bedrijfsdrukte structureel is, of dat deze drukte seizoensgebonden is.

Enkel ondersteuning tijdens drukke maanden

Je kunt dan kiezen voor:

  • Een uitzendkracht. Het personeelslid blijft in dienst van het uitzendbureau en dit bureau doet de personeels- en salarisadministratie. Ook betaalt dit bureau de werknemer en houdt hierover loonbelasting en premies in. Jij krijgt van het uitzendbureau een factuur met btw voor het uurtarief van deze uitzendkracht. Ga wel alleen met bonafide uitzendbureaus in zee. Dit kun je controleren op de site van Stichting Normering Arbeid.
  • Payrolling. Bedrijven met een hoog personeelsverloop en bedrijven met veel parttimers nemen vaak mensen in dienst via payrolling. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf en dit bedrijf stelt deze werknemer bij jou tewerk. Het payrollbedrijf is juridisch de werkgever en jij hebt geen verplichtingen tegenover de werknemer. Bij ziekte hoef jij geen loon door te betalen en heb je evenmin te maken met re-integratieverplichtingen van de werknemer bij langdurige ziekte. Jij ontvangt een factuur voor de uren die de medewerker bij jou werkt. Wat zijn de verschillen met een uitzendbedrijf? Bij payrolling doe jij zelf de werving en selectie voor je nieuwe werknemer. Zo kun je echt iemand kiezen die past binnen je bedrijf. Payrollbedrijven hanteren een speciale payroll-cao. Deze cao maakt het mogelijk om je werknemer grotendeels je eigen arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Zo ontstaat er meer gelijkheid als je zelf ook vast personeel in dienst hebt.
  • Zelfstandige professional (Zzp-er). Heb je een korte periode iemand nodig die specifiek omschreven werk voor je uitvoert, dan kun je ook denken aan een zelfstandige professional. Er zijn voldoende sites waar je jouw opdracht kunt plaatsen (hoofdkraan, freelance, werkspot, etc.). Trek wel altijd referenties na en stel een goede overeenkomst op. Meestal spreek je een vast uurtarief af. Realiseer je wel dat dit geen werknemer is. Het kan zijn dat de Zzp-er door ziekte, of werkzaamheden bij een andere klant, een paar dagen niet komt. Maak hierover duidelijke afspraken en vraag ook naar de modelovereenkomst in het kader van de Wet DBA.

Structurele ondersteuning

Heb je geen ervaring op personeelsgebied, dan raad ik je aan om eerst personeel te nemen via een uitzendbureau, of een payrollbureau. Bevalt een medewerker erg goed, dan kun je besluiten deze zelf in dienst te nemen. Andere mogelijkheden zijn:

  • Werken met stagiairs. Een van mijn klanten is modeontwerpster en krijgt stagiair(e)s van de modevakschool in haar woonplaats. Een aantal beviel zo goed, dat ze deze na diplomering in vaste dienst heeft genomen. Realiseer je wel dat je dan leer-werkbedrijf bent en dat het je tijd kost om de stagiair(e)s goed te begeleiden. Dit kan ten koste gaan van je eigen productie of dienstverlening.
  • Gebruik maken van een proefplaatsing. Stel iemand die ziek, arbeidsongeschikt of werkloos is, wil graag bij je werken. Aan de ene kant wil je die persoon graag aannemen, aan de andere kant ben je huiverig. Dan kun je een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. De medewerker kan dan 2 maanden bij je werken met behoud van uitkering. Je betaalt dan geen salaris of werknemersverzekeringen. Die betaalt het UWV. Je moet dan wel op papier verklaren dat je van plan bent om de werknemer een contract aan te bieden van 6 maanden. Ben je tevreden na de proefplaatsing, dan mag jij geen proeftijd meer instellen. Het contract gaat meteen in voor 6 maanden. Voordeel: een jobcoach van het UW kan je werknemer bij een proefplaatsing inwerken en begeleiden. Die extra werkzaamheden heb je dus niet. Heeft je werknemer extra voorzieningen nodig omdat hij bijvoorbeeld gehandicapt is? Hij kan hiervoor een vergoeding krijgen van het UWV.

Belangrijk om te weten

Sinds 1 juni 2015 geldt dat je medewerker een vast contract krijgt, als hij gedurende 2 jaar achter elkaar tijdelijke contracten bij je heeft gehad. Bijvoorbeeld: 2 contracten van 6 maanden en 1 van 1 jaar. Maar, na 3 opeenvolgende tijdelijke contracten gaat een arbeidsovereenkomst automatisch over in een vast contract. Dus, geef jij je werknemer eerst een contract van 3 maanden en daarna 2 contracten van 6 maanden, dan is het volgende contract automatisch een vast contract. Zoek een boekhouder die ook thuis is in salarisberekeningen en goed op de hoogte is van personeelszaken.

Waarmee voorkom je vertrek van je personeel?

Uit onderzoek blijkt dat personeel vertrekt door slecht leiderschap. Tijden zijn veranderd. Jonge mensen zijn gewend aan vrijheid. Ze willen betrokken worden bij beslissingen van leidinggevenden en ze willen ook graag dat leidinggevenden persoonlijke interesse tonen. Hoe kun je verwachten dat je personeel betrokken is bij jouw bedrijf en loyaal is aan jouw bedrijf, als jij geen interesse toont in je personeel. Je medewerker wil waardering en wil graag zijn/haar talenten voor je inzetten. Geef hem of haar die kans. De modeontwerpster eerder in deze blog luncht bijvoorbeeld met haar personeel. Zij koopt de lunch in en houdt daarbij rekening met voedingsgewoonten binnen de cultuur van elk personeelslid. De sfeer in het bedrijf is fantastisch en er is nauwelijks ziekteverzuim.