Ondernemen zonder zorgen

Veel kleine MKB-ondernemers en zelfstandige professionals stellen het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering uit. De AOV is duur en velen denken ‘ach bij een griepje, werk ik gewoon door.’ Maar zo simpel is het soms niet.

Een ongelukje kan het einde van je bedrijf betekenen

Ik begeleidde Willem, een jonge man met een renovatie- en afbouwbedrijf. Hij was net vader geworden en twijfelde erg of hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zou afsluiten. Het was een enorm bedrag, dat hij nu wel beter kon gebruiken. We hebben de risico’s in kaart gebracht en hij besloot toch die verzekering af te sluiten. Hij was net twee maanden aan de slag toen hij per ongeluk zijn eigen duim- en wijsvinger praktisch afzaagde.

Wat was hij blij dat hij die AOV had afgesloten. Hij kon nu zonder financiële problemen revalideren. Zonder AOV had het waarschijnlijk het einde van zijn bedrijf betekent.

Wet Bijstand voor zelfstandigen

Ik wil hierbij geen reclame maken voor verzekeringsmaatschappijen, want er zijn ook andere mogelijkheden. Ik wil vooral graag dat je je realiseert wat ziekte en ongevallen voor je bedrijf kunnen betekenen. Realiseer je dat bij ziekte het bedrijfsinkomen tot nul daalt. Ben je lang uitgeschakeld, dan kun je bij je gemeente in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering vanuit de Wet Bijstand voor zelfstandigen. Dat is echter geen vetpot en als je vermogen hoger is dan € 186.498 dan krijg je de uitkering in de vorm van een lening.

Hoe breng je jouw risicoprofiel en mogelijkheden in kaart?ondernemen zonder zorgen

De hoogte van de premie van de AOV is afhankelijk van de uitkering die je wilt ontvangen, van je leeftijd, je gezondheid en je vak. Ben je bouwvakker dan loop je meer risico dan iemand die de hele dag op kantoor zit. De lengte van de ‘eigen risico periode’ heeft veel invloed op de premie. Wens je een korte periode, dan zal de premie hoger zijn, dan wanneer je het nog een jaar kunt ‘overleven’. Onderzoek hoe lang je het zonder inkomen kunt volhouden. Voor starters gelden vaak lagere instaptarieven. Overleg dit met je verzekeringsadviseur en oriënteer je op internet, bij de vakbonden en bij organisaties voor zelfstandigen.

Waar let je op als je een AOV verzekering afsluit?

 • Hoe wordt het begrip arbeidsongeschiktheid gedefinieerd?
 • Ontvang je een uitkering zodra je je beroep niet meer kunt uitoefenen of geldt een criterium van passende arbeid?
 • Hoe wordt het maatmanloon vastgesteld? (loon dat je verdient als je gezond bent)
 • Gaat de verzekering uit van de laatste 3 maanden (die misschien toevallig slecht waren) of kijken ze naar een ruimere periode?
 • Wat is de hoogte van de dekking?
 • Wanneer is het tijdstip van uitkeren (na een maand ziekte, twee maanden, een jaar)?
  Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
 • Hoeveel premie betaal je en wat krijg je ervoor terug?
 • Kent de verzekering beperkingen op grond van je gezondheid? Moet je eerst gekeurd worden en worden bepaalde klachten uitgezonderd van de verzekering?
 • Kijk goed naar je persoonlijke situatie. Wat is je risico? Wat kun je missen? Kun je nog ander werk doen?
 • Kies een goede adviseur die werkt voor een vaste vergoeding van een paar honderd euro, hooguit duizend.
 • Snap je het niet: doorvragen. Jij bent niet dom, hij of zij moet het beter uitleggen.
 • Schrijf je eisen voor een polis (over bijvoorbeeld tijdsduur en bedrag) helder op en vraag die ondertekend terug van de tussenpersoon of verzekeraar.
 • Leg alles vast.
 • Shoppen loont.
 • Alternatieven voor een verzekering zijn sparen of een koophuis.

Soms accepteert een verzekeraar je niet om gezondheidsredenen of vanwege je leeftijd. Start je een bedrijf vanuit loondienst, kies dan ervoor om je arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de UWV vrijwillig voort te zetten. Aanmelden gaat heel eenvoudig via formulieren die je kunt downloaden van hun site.

Kijk ook eens naar een broodfonds

Wil je geen verzekering en toch iets regelen. Kijk dan eens op de site van het Broodfonds. Broodfondsen zijn gebaseerd op vertrouwen. Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening. Wie langdurig ziek is, krijgt gedurende maximaal 2 jaar van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om rond te komen. Verder geldt:

 • De eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening.
 • Je kiest zelf voor de hoogte van de schenking je bij ziekte maandelijks wilt krijgen. Hoe hoger dit bedrag is, hoe hoger je maandelijkse inleg in het broodfonds.
 • De schenking moet passen bij de winst uit jouw onderneming.

Ik ken enkele ondernemers die zijn aangesloten zijn bij een broodfonds. Zij zijn erg positief hierover.

Voor ondernemen zonder zorgen geldt: breng je risico’s en mogelijkheden in kaart!