Een ondernemingsplan als richtingwijzer voor je bedrijf

 

Begin deze maand vroeg een startend ondernemer die geen financiering nodig had, mijn hulp bij een ondernemingsplan. Yes, dacht ik, eindelijk een ondernemer die bezint voor hij begint. Ik vind het namelijk verstandig dat ook een ondernemer die geen financiering nodig heeft een ondernemingsplan maakt. Waarom? Alleen al om alle verwachtingen, aannames en veronderstellingen te onderzoeken en op een rijtje te zetten. Wat onderzoek je zoal......

Een ondernemingsplan is meestal verdeeld in een managementsamenvatting, een tekstgedeelte en een financieel gedeelte.

In het tekstgedeelte beschrijf je de ambitie van de ondernemer, je toekomstige bedrijf en de marketing. In het financiële gedeelte horen de investeringsbegroting, je privé-uitgaven en -inkomsten, de exploitatiebegroting en de toelichting hierop en een liquiditeitsbegroting. In deze blog ga ik in op het onderdeel ondernemer.

Realiseer je dat jouw persoonlijke gegevens heel bepalend kunnen zijn voor het succes van je onderneming. Wat motiveert je om dit bedrijf te starten. Wat is je passie? Is het niet mogelijk om die passie te vervullen in loondienst? Wat zijn jouw persoonlijke sterke en zwakke punten? Kijk dan niet alleen naar je karaktereigenschappen, maar ook naar je competenties en vaardigheden. En gaan die zwakke punten een rol spelen binnen je bedrijfsvoering? Zo ja, wat kun je eraan doen? Wat zijn de plus- of minpunten voor je bedrijf als je kijkt naar de opleidingen die je gedaan hebt? Welke praktische ervaring heb je opgedaan? Denk dan niet alleen aan banen in loondienst, maar ook aan andere ondernemerservaring, of aan vrijwilligerswerk.

Ik zie je al denken: ‘ik heb toch geen financiering nodig, dus dat schrijf ik niet op.’ Toch adviseer ik je het wel te doen. Een ondernemer komt altijd op een punt dat hij zich afvraagt: ’ Waarom doe ik dit? Ik werk me te pletter en ik houd nauwelijks tijd over voor mijn privéleven.’ Op zo’n moment is het fijn om nog eens terug te lezen wat je voor de start van je bedrijf dacht, wat van je verwachtingen is uitgekomen en wat je anders hebt gedaan. Ben je tevreden hierover? Wat is er over van je passie? Doe je nog wat je leuk vindt, of is het zinvol om het roer om te gooien?

Heb je wél financiering nodig, dan is het echt belangrijk dat je dit onderdeel goed beschrijft. Een financier kijkt bij MKB-bedrijven naar jouw ondernemersvaardigheden. Vertrouwt hij je en merkt hij dat je precies weet hoe je bedrijf ervoor staat en waar je naartoe gaat, dan is hij veel sneller bereid je financiering te verstrekken.

In de volgende blogs behandel ik de andere onderdelen van een ondernemingsplan. Blijf je ze volgen?