Waarom doe je de dingen zoals je ze doet?

boekhouding

Mijn vader kwam aan het begin van de 20e eeuw als gastarbeider vanuit Oostenrijk in de Limburgse mijnen werken, werd verliefd op een Limburgs meisje en trouwde. Na een paar jaar begon hij, naast zijn baan als ondergrondse mijnwerker, samen met mijn moeder een tabakszaak en een friture (snackbar). Alle 5 kinderen droegen hun steentje bij.

Ik vond het leuk om mee te helpen in de winkel, bestellingen uit te pakken, vakken te vullen, klanten te bedienen en ook om te helpen schoonmaken. Ook hield ik de kasboeken bij toen ik wat ouder was. Eens per maand, of per 2 maanden haalde de boekhouder de kasboeken op. Mijn vader betaalde de boekhouder best veel. En natuurlijk moest er ook belasting betaald worden.Mijn vader kon heel goed rekenen, maar inzicht in fiscale zaken had hij niet. Eens in de zoveel jaar kwam een belastingambtenaar de hele boekhouding controleren. Het was altijd goed, maar het leverde altijd stress op, ook voor ons als kinderen.

Waarom vertel ik dit? Uit mijn jeugd heb ik goed onthouden dat het belangrijk is dat een ondernemer zijn boekhouding goed bijhoudt. Dat scheelt veel stress en onzekerheid. Ik richt mijn boekhouding zodanig in dat ik hieruit sturingsinformatie krijg. Dat was voor mij erg belangrijk toen ik zelf ondernemer werd. Veel ondernemers denken namelijk dat de boekhouding bijhouden alleen maar belangrijk is voor de Belastingdienst. Dat is deels waar, want natuurlijk moet je je als ondernemer houden aan de regels die de Belastingdienst hiervoor heeft opgesteld. Maar de boekhouding leert jou als ondernemer vooral hoe het ervoor staat met je bedrijf. Het is toch prachtig als de cijfers je laten zien op welk artikel je het meeste verdient, of welke dienst je het meeste oplevert? Of, als de cijfers je laten zien dat bijvoorbeeld de huisvestingskosten veel te hoog zijn in relatie tot je omzet. En dat je bijvoorbeeld toch wel erg veel privé uit de zaak opneemt in relatie tot de winst die je maakt. Bovendien is een up-to-date boekhouding erg belangrijk als je financiering nodig hebt om je bedrijf uit te breiden. De financiële paragrafen van een ondernemingsplan kun je dan zo maken. Maar het allerbelangrijkste is wel, dat inzicht in je boekhouding je rust geeft en je mogelijkheden biedt om tijdig in te spelen op veranderingen in omzet en kosten van je bedrijf.

Doe je zelf je boekhouding, doe het dan wel goed, want anders kosten de controles aan het eind van het jaar je veel geld. Zorg ook ervoor dat je bonnen hebt van alle kosten die je zakelijk maakt en bewaar die bonnen bijvoorbeeld bij de bankafschriften. Belangrijk is dat je een klik hebt met je administratiekantoor, of accountantskantoor. Heb je zelf niet veel verstand van financiën, zoek dan een administrateur die je wijzer maakt. Informeer goed naar de prijzen, want die verschillen nogal en vraag ook naar referenties. Geef ook aan hoe vaak je sturingsinformatie wilt krijgen. De ondernemers die aan het eind van het jaar alle gegevens afleveren bij hun administrateur, krijgen meestal pas een paar maanden later hun jaarcijfers onder ogen. Dat is niet erg als de ondernemer inzicht heeft in zijn financiën. Maar dat kan funest zijn als de ondernemer weinig inzicht heeft en hij eigenlijk al bepaalde zaken anders had moeten aanpakken. Maak hierover afspraken met je administrateur of accountant.

De conclusie is helder: met een goede boekhouding slaap je beter, heb je inzicht en minder stress!