Marketingmix product en prijs

Marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken om haar marketingstrategie in te vullen. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten.

De optimalisatie van de marketingmix ziet men in een organisatie vaak als voornaamste verantwoordelijkheid van de marketingfunctie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P's te vinden kunnen marketeers de effectiviteit en bedrijfsresultaten verbeteren. Kleine veranderingen in de marketingmix ziet een onderneming vaak als tactische activiteiten (op korte termijn). Grote veranderingen in een of meer van de P’s beschouwt een bedrijf vaak als strategische activiteit (langere termijn).

Je wilt een ondernemingsplan maken om je eigen bedrijf te starten. Je begint alleen, of met een of twee partners. Hoe gaat die marketingmix van jouw bedrijf eruit zien? Hierna vind je uitgebreidere informatie over Product, Prijs. Zoek je informatie over Promotie, Plaats en Personeel? Klik dan op marketingmix promotie, plaats en personeel.

Product
Bij product denk je niet alleen aan fysieke producten, maar ook aan diensten. Soms is het handig om binnen het product nog een onderscheid te maken. Je gaat een ondernemingsplan maken en houdt rekening met alle factoren die van invloed zijn op het fysieke, tastbare product en totale product of dienst.

Voorbeeld fysieke product:
Dit is het kale product met zijn functionele en esthetische kenmerken (afmetingen en functie)

Voorbeeld tastbare product:
Aan het fysieke product zijn eigenschappen toegevoegd, zoals verpakking, merknaam, garantie.

Voorbeeld totale product:
Dit is het tastbare product waaraan de consument emotionele, instrumentele en expressieve eigenschappen toekent. Denk hierbij aan:
  • Wat koopt de afnemer? De afnemer koopt geen televisie maar een vorm van vermaak of tijdverdrijf.
  •  Wat kiest de afnemer? Hij kijkt naar de verpakking, de kwaliteit, e.d. Wat is de uitstraling?
  •  Wat vindt de afnemer belangrijk? Extra services zoals bijvoorbeeld thuisbezorgen van de televisie, aansluiten, etc.
In termen van de marketingmix geldt dat het product op korte termijn relatief vaststaat. Wijzigingen van verpakking of nieuwe innovaties die het product veranderen kosten tijd.

Ga je een eigen bedrijf starten en een ondernemingsplan maken? Beschrijf dan helder en beknopt waaruit je product of dienst bestaat. Wat is er uniek aan jouw product of dienst? Is het beter, anders, sneller dan dat van je concurrenten? Bied je een product of dienst aan voor verschillende doelgroepen,  dan is het verstandig om dit per doelgroep uit te splitsen.

Belangrijk
Ken je product en ook dat van je concurrenten en onderzoek waarop jij je onderscheidt. Probeer ook in de huid te kruipen van je toekomstige klanten. Wat vindt jouw klant belangrijk?  Hoe kun je ooit je product goed aan de man brengen als je jouw klanten niet kunt vertellen waarom ze voor jouw product moeten kiezen en niet voor dat van je concurrent? Wil je een eigen bedrijf starten, dan moet je de unieke kenmerken van jouw product kort, helder en duidelijk kunnen aangeven.

Prijs
De prijs die je gaat berekenen voor je klanten is afhankelijk van een aantal prijsdefinities waarmee jij te maken hebt, zoals kostprijs, inkoopprijs, uurtarief/uurloon en verkoopprijs.

Kostprijs: je spreekt van een kostprijs als je producten inkoopt, hiervan iets produceert, de kosten van energie, slijtage aan machines en gereedschap erbij optelt en je uurloon.

Inkoopprijs: je spreekt van inkoopprijs als je artikelen inkoopt en deze artikelen weer met winst doorverkoopt.

Uurtarief/uurloon: start je een eigen bedrijf en bestaan jouw bedrijfswerkzaamheden grotendeels uit de tijd die jij of je medewerkers aan een klant besteden, dan spreek je van uurtarief. Hiervan is meestal sprake bij ondernemers in dienstverlenende beroepen. Denk aan: boekhouders, advocaten, interim-managers, adviseurs, masseurs, particuliere hulpverleners in de zorg, etc.

Verkoopprijs: zowel voor de leverancier als voor de consument is de verkoopprijs een belangrijke factor. Over het algemeen bepaalt de verhouding tussen vraag en aanbod de prijs. In de meeste productcategorieën is dit een factor die snel te veranderen is. De prijs is dan ook een veel gebruikt marketingmix-instrument. De verandering van prijs brengt wel vaak kosten met zich mee. Je wilt bijvoorbeeld de prijzen verlagen van een aantal artikelen op je website. Bedenk dan dat je soms hiervoor weer je webdesigner moet inhuren om betalingen goed te laten verlopen in de betaalsystemen van de site.

Met welke factoren houd je rekening als je een prijs voor je product bepaalt?
  • Differentieer je de prijs voor verschillende doelgroepen?
  •  Kijk je wat concurrenten vragen?
  •  Houd je je aan geldende brancheafspraken?
  •  Pas je een formule toe om je uurtarief te berekenen? (prijzen & tarievengids, www.publimix.nl)
  •  Zijn er kortingen mogelijk?
  •  Zijn consumenten bereid een hogere prijs te betalen?
Marketeers komen vaak niet verder dan “prijs omlaag”. Ze rekenen dan op meer klanten maar soms verdwijnt dan de winstmarge. Iedereen kan de prijs verlagen, maar een goede marketeer kan het product of de dienst beter maken. Denk aan bijvoorbeeld marketeers die door het hanteren van een zeer hoge prijs een beter product hebben gecreëerd, terwijl het in essentie precies hetzelfde product is, als dat van de goedkopere concurrent.

Let op: Bij een berekening van het uurtarief vergeten veel ondernemers vaak rekening te houden met vaste kosten en het aantal reëel beschikbare dagen.